Göta Kanal — internbulletin för lesbiska feminister från1981