Syntolkning: Foto från samtal mellan Christina Kjellson och Sofia Hultin. Från lesbisk minneskväll på Kvinnofolkhögsolan.