Bild på Ordförandeklubba. Texten Lesbisk Frukost Umeå årsmöte den tjugotredje januari