Text mot en bakgrund av skog med Lesbisk Plats logga i nedre högra hörnet. Texten finns i artikeln i textform.