×

Varningsmeddelande

Detta formulär är stängt för nya inlägg.

Feministiska förebilder med superqueert quiz!

Datum: 
8 mars 2018
Tid: 
08:00 - 11:00
Plats/Lokal: 
Frilagret, Heurlins plats 1.
Stad: 

Årets första frukost är här! Torsdag den 8:e mars kör vi igång med kvinnodagsfrukost och temat är Feministiska Förebilder med Superqueert Quiz! Målet är att på ett underhållande sätt lära oss mer om fantastiska queers och quinnor, som på ett eller annat sätt tagit den feministiska kampen vidare <3

Och för att få ihop till en stor skara så behöver vi er hjälp! Skicka gärna in vem som är din feministiska förebild och varför. Personen behöver inte vara känd; det kan vara vem som helst, t.ex din släkting, din vän eller din lärare. Skicka till goteborg@lesbiskmakt.nu

Vi kommer att använda era förebilder och dekorera rummet med under frukosten - och om ni vill kan ni läsa upp texten på scen! Det kommer också finnas möjlighet att skriva om era förebilder under frukosten. Alla förebilderna kommer sedan sammanställas och läggas upp på vår hemsida (om du vill)!

Quizet kommer också handla om feministiska kämpar, men även annan spännande queer-fakta. Quizet utförs i lag, som vi hjälper er att dela in er i och vinnarna kommer få något härligt pris! 

ANMÄLAN 
Du anmäler dig nedan! Sista anmälningsdag är 26/2, men vi har ett max antal på 80 personer och om max antalet överstigs innan 26:e, så kommer anmälan stänga tidigare.

FRUKOST
Frukosten en vegansk frukosttallrik för 60 kronor med fralla, pålägg, grönsaker, frukt, smoothie och kaffe eller te. Du bokar en frukost i anmälningsformuläret. Viktigt! Frukostbeställningen är bindande och för att vi ska kunna fortsätta erbjuda frukost till ett förmånligt pris är du därför skyldig att betala för frukosten även vid avbokning.

För den som vill går det bra att ta med sig EGEN frukost. (Pga allergier: ta ej med något som innehåller nötter! Dock är köket på Frilagret inte längre helt nötfritt)

TILLGÄNGLIGHET
Frilagret är tillgängligt för rullstol och permobil (breda dörrar och ramp) och det finns stor toalett. Hörslinga finns.

BLI MÖTT PÅ VÄGEN ELLER HA EN FRUKOSTKOMPIS
Det går bra att komma själv på frukosten även om du inte känner någon. Vi möter gärna upp på vägen och ordnar en frukostkompis som du kan sitta med under frukosten. Skriv det i din anmälan! Maila oss på goteborg@lesbiskmakt.nu om du har några frågor eller funderingar.

SOCIALA BORD
Vi kommer ha ett antal bord som är reserverade för personer som kommer ensamma och/eller gärna vill prata med nya personer! Vi vill skapa möjlighet att hamna på en plats full av andra som är öppna för samtal och utbyte.

BARN OCH HUNDAR
Barn är välkomna! Meddela gärna i anmälan om du behöver barnstol under "övriga frågor", så ska vi försöka ordna detta. Hundar är välkomna, men de ska vara kopplade hela tiden.

OM LESBISK FRUKOST
Lesbisk Frukost är öppet för alla som tycker att det kan vara intressant eller roligt att hänga i en miljö där lesbiskhet står i fokus. Du behöver inte se dig själv varken som lesbisk eller som kvinna för att komma – huvudsaken är att du trivs med det lesbiska hänget! Om du har några frågor är det bara att höra av dig till oss på goteborg@lesbiskmakt.nu.

Lesbisk Frukost i Göteborg arrangeras av Lesbisk Makt i samarbete med Frilagret och ABF.

__________________________

ENGLISH

__________________________

The first breakfast of the year will take place at the international women's day, Thursday the 8th of March, and the theme will be Feminist Role Models with a Super Queer Quiz! The goal is to in an entertaining way learn more about fabulous queers and women that in one way or another took the feminist struggle forward <3

And we need your help to gather them! Send us who your feminist role model is and why. The person does not have to be famous; it could be anyone, for example your relative, your friend or your teacher. Send it to goteborg@lesbiskmakt.nu

We will use your role models to decorate the room for the breakfast - and if you want to you can read the text on stage! It will be possible to write about your role models during the breakfast. All role models will be gathered and listed on our website (if you want to)!

The quiz will also be about feminist fighters, but also other interesting queer facts. The quiz will be done in teams, that we help you with, and the winners will get an exciting price!

SIGN UP: You sign up at the bottom of this page! Last day to sign up is 26/2, but we have a maximum capacity at 80 people, so if that number is reached before the 26th - the sign up will close early.

BREAKFAST: The breakfast plate costs 60kr and includes a bread roll, spread and vegetables, fruit, smoothie and coffee or tea. You can order a breakfast when you sign up. Important! The breakfast order is binding and in order for us to continue offering breakfast at a favourable price, you are required to pay for the breakfast upon cancellation.


ADDRESS: Frilagret - Heurlins plats 1. Closest tram station is Järntorget.

The location is accessible with wheelchair and there’s a large toilet. Hearing loop is installed.

Kids are welcome! Dogs are allowed but they shall be leashed.

It's ok to join the breakfast even if you don’t know anyone attending! We can show you the way and introduce you to a ”breakfast buddy” that you can hang out with during the event. Please write this in the attending form! Email us at goteborg@lesbiskmakt.nu if you have any questions or concerns.