ENKÄT FÖR UNGA HBTQI-PERSONER SOM BOR I LANDSBYGDER

Är du hbtqi-person och bor i landsbygd? Är du kvinna, ickebinär och/eller transperson, och mellan 16-25 år? Då vill vi veta vad just du tycker!

Lesbisk Plats är ett projekt inom föreningen Lesbisk Makt. Lesbisk Makt arbetar för att bredda förståelsen av lesbiskhet, samt att skapa och sprida lesbisk kultur och historia. Här kan du läsa mer om föreningen Lesbisk Makt.

Med “lesbisk” menar vi att det kan vara din identitet men det behöver inte vara det. Du kan identifiera dig som något annat men är intresserad av att vara med i lesbiska sammanhang. 

Projektet Lesbisk Plats handlar om att skapa bättre förutsättningar för att du som ung hbtqi-person som är kvinna, ickebinär och/eller transperson ska kunna leva ett meningsfullt liv i landsbygd! Vi vill öka delaktighet, synlighet och inflytande för hbtqi-personer som bor i landsbygder. Vi vill att fler ska känna sig trygga och må bra. 

Med “landsbygd” menar vi mindre samhällen, glesbygd, obygd, små orter, områden utanför större städer, byar etc. Om du tycker att du bor i landsbygd, så passar du in här.

Genom att svara på denna enkät hjälper du oss i Lesbisk Makt att utforma projektets aktiviteter på bästa sätt. Din röst och dina erfarenheter är viktiga!

Om du har några frågor, maila oss gärna på lesbiskplats@lesbiskmakt.nu.

Enkäten är anonym. Du kan själv välja om du vill ge oss din mailadress, längst ned.

Enkäten är öppen mellan 25 november och 17 januari.

TACK för att du deltar!

GÅ VIDARE TILL ENKÄTEN

 

Här finns en affisch om enkäten att ladda ned.