BIPOC Queers
- separatistiskt rum för unga transpersoner, icke-binära och/eller kvinnor som identifieras som “black, indigenous and people of color” 

 

Är du mellan 13 och 25 år och definierar dig som HBTQIA+ person och BIPOC? Identifierar du dig även som kvinna/tjej, ickebinär och/eller har transerfarenheter? Då har du hittat rätt! 

Projektet BIPOC Queers handlar om att skapa separatistiska rum där vi skapar förutsättningar för dig som känner att det inte finns rum och platser som är till för och av dig. Lesbisk Makt driver nu på sitt arbete med inkludering och antirasism och vill nu skapa en plattform för att öka delaktighet, synlighet och inflytande för HBTQIA+ personer som identifierar sig inom ramen för BIPOC. Rummet vi skapar tillsammans är av och för dig och det är du som leder projektet framåt! 

 >>> Tryck här för att komma till enkät för unga HBTQIA+ personer som identifierar sig som BIPOC

Genom att svara på enkäten så hjälper du oss att bygga projektet utifrån dina önskemål, behov och erfarenheter. Projektet kommer att tas fram för och med dig och det är du och deltagargruppen som organiserar arbetet och för projektet framåt.  

“Separatistiska rum” som verktyg och metod för självorganisering och aktivism bygger på en idée om att skapa en gemenskap utifrån delade, självlevda erfarenheter och identiteter. I dessa rum stärker vi varandra och lär av varandra och skapar förutsättningar för att vi tillsammans ska ta plats och sätta agendan i olika samhällsfrågor och sammanhang som är viktiga för oss och där vi vill att våra erfarenheter och röster tar plats och ökar kunskap i samhället i stort.

>>> Anmäl ditt intresse av att vara med i BIPOC Queers separatistika arrangörsgruppen

Vi vill skapa en separatistisk arrangörsgrupp för dig mellan 17 till 25 år som definierar sig som kvinna/tjej, icke-binär och/eller transperson och som är BIPOC. Arrangörsgruppen kommer tillsammans med projektledaren arbeta nationellt för att driva projektetet framåt, arrangera event och samverka med Lesbisk Makt lokalavdelningar för att att göra dem och hela Lesbisk Makt mer inkluderande. 
 

Idag saknas det separatistiska rum inom Lesbisk Makt, vilket också saknas inom många av våra andra queera sammanhang. Vi behöver dessa separatistiska platser och gemenskaper.  Därför vill vi med detta projekt skapa en grund varpå vi långsiktigt kan arbeta för att synliggöra våra behov och intressen i alla queera sammanhang. Vi vill samtidigt sprida kunskap inom och bredda vårt HBTQAI-community och skapa ett mer inkluderande samhälle. 

Projektet finansieras av MUCF (Myndighet för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och pågår i ett år från och med december 2021 till november 2022. 

Mail: bipoc@lesbiskmakt.nu