Myter och Verkligheter - En Lesbisk Odyssé

 

Myter och Verkligheter - En Lesbisk Odyssé är ett projekt som startade 2016, och drevs fram till 2021. Syftet var att synliggöra och utforska lesbisk historia och nutid i Norrland. 

Här är projektets egen sida! 

Tillsammans med målgruppen unga hbtqi+personer med anknytning till Norrland utforskade Lesbisk Odyssé olika sätt att fucka med den heteronormativa, patriarkala, normfunktionella, vita versionen av historien. Vi ville visa, både för oss själva och för allmänheten, att Norrland inte bara varit en plats som queers har lämnat för storstäderna, utan också en plats som vi och de som gått före oss har valt, verkat i, drömt om, formulerat begär i och en plats där vi byggt våra liv.

Projektet har skapat ett rullande lesbiskt museum i en husbil som turnerar runt för att samla och visa upp material. Gräsrötter och institutioner kan låna museet för att skapa publika arrangemang, lesbiska frukostar, workshops och konserter. 

Inom projektet drevs också ett mentorsprogram där unga hbtqi+personer med anknytning till Norrland fick en professionell lesbisk konstnär som mentor i ett år. Konstverken som skapades i programmet ställdes ut på flera institutioner under 2019, 2020 och 2021.  

Projektet byggde på deltagande! Vi är tacksamma för alla bidrag i form av spår, tips, rykten, sanningar, osanningar och fantasier. Inget har varit för litet och inget för stort. Tack till er som frågat din mormor, grävt i familjealbumen, pratat med den där tanten på din barndoms gata som aldrig gifte sig, och så vidare. 

Projektet finansierades av Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Allmänna Arvsfonden och Region Västerbotten.  

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

A Lesbian Guide to Everything 

 

Projektet ”A Lesbian Guide to Everything” drevs med stöd från Allmänna arvsfonden i samverkan med Kvalitetsteatern mellan 2014 och 2017. Projektets syfte var att skapa en stark lesbisk folkrörelse runt om i Sverige. Det var det första rikstäckande projektet i sitt slag, som hade ett specifikt lesbiskt fokus. Folkrörelsen byggdes upp av de unga arrangörerna, stärktes genom regelbundna lokala och nationella möten och ramades in av ett arkiv, med en lesbisk historieskrivning som erbjöd nya perspektiv på att vara ung och lesbisk idag.

Projektet syftade till att skapa en nationell lesbisk gemenskap som sträckte sig utanför storstäderna. Projektet riktade sig till unga personer som var nyfikna på lesbiskhet, aktiva inom hbtq-rörelsen, eller som bara sökte ett nytt sammanhang. Deltagarna definierade själva de lesbiska rummen och sammanhangen, det var inte relevant hur var och en definierade sig utanför projektets rum. 

Mål för projektet

  • Samla in lesbiska erfarenheter till det digitala arkivet
  • Bygga ett nationellt, lesbiskt arrangörsnätverk över minst 8 orter
  • Möjliggöra för regelbundna mötesplatser, arrangerade efter lokala behov
  • Skapa nationella knutpunkter för nätverket 
  • Uppmärksammas i lokala tidningar samt rikstäckande nyheter
  • Se en markant ökning i användandet av ordet lesbisk

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲