Anna Nordlander

Anna Nordlander var en konstnär från Skellefteå som föddes 1843 som det yngsta barnet till prästdottern Anna Maria Gestrin och kyrkoherden Nils Nordlander. Hon växte upp på Skellefteås prästgård.
Fadern hade ett konstnärligt intresse och 1850 besökte konstnären Johan Fredrik Höckert hemmet på en resa. Anna lär ha varit Höckerts elev 1863 och hon tog senare intryck av hans porträttering av samer, främst den skogssamiska kulturen och naturen hon hade i sin närhet.
1964 och 1965 vikarierade hon som teckningslärare på läroverket i Skellefteå, hon kom sedan in på Slöjdskolan(nutida Konstfack) och antogs vid Fruntimmersavdelningen på Kungliga Akademien för de fria konsterna bara två år efter att de öppnat upp för kvinnor att ansöka.
Anna studerade även utomlands och hennes målningar inspirerades både av de frilufts- och historiemålare hon mötte där såväl som av sin hembygd.

I en tid då män dikterade vem som fick vara konstnär fick Anna erkännelse för sin konst först efter sin död 1879. Hundra år efteråt ordnades i Skellefteå en minnesutställning, som visade hennes konstnärskap med landskap, porträtt och folklivsskildringar såväl som historiska och fornnordiska motiv. Kulturnämnden förvärvade år 1970 målningar och teckningar från Stenmans konstsalong för att bygga upp en permanent utställning med Anna Nordlanders verk på Skellefteå museum.
Utställningen förverkligades inte utan konstnären tillägnades ett eget museum som invigdes 1995 - Museum Anna Nordlander, förkortat MAN.
MAN delar vartannat år ut Anna Nordlanderstipendiet till en nordisk kvinnlig konstnär.

Utställning MAN: Maja Gunn, Paritet. Odd Toile och Kollektion L
Odd Toile som utställning av testplagg(toiler) där kläder vi läser som manliga på olika sätt kombinerats med kläder vi ser som kvinnliga. De ses både i paritet, likställda varandra men även skilda åt. De blir en symbol för hur vi konstruerar kön utifrån kläder och hur mixtrandet av dessa är exempel som används inom konst och design.

Kollektion L är en kortfilm om sju lesbiska och deras erfarenheter.
Både utifrån intervjuer och digitala konversationer har materialet tagits fram. Det handlar om rätten till att få vara förälder på samma villkor som heterosexuella. Med skillnaden att andra bestämmer om du får adoptera det barn som din medförälder bär. Butch och femme – könsuttryck och hur vi tolkas utifrån kläderna vi bär. Hur det är att bli raggad på av killar när du är femme och att folk är snällare mot dig. Att uppfattas som att det yttre inte överrensstämmer med det inre om du som lesbisk klär dig mer traditionellt feminint. Hur en på olika sätt ”klär ut sig till tjej”. Acceptansens villkor och gruppsamhörighet, kroppen som politiskt och privat.

Relaterade artiklar

En liten guide till det queera i allmänhet och det lesbiska i synnerhet - Venedigbiennalen 2019

Vartannat år äger ett av världens största konstevent rum i Venedig och förutom...

Lesbisk Makts horoskop: tema konst

Detta horoskop är tänkt att vara en indikator baserat på stjärntecknenas olika...

Århundradenas fest

I somras gjorde Lesbisk Makt tillsammans med The Unstraight Museum och...