SEN ANMÄLAN TILL LESBISKT LÄGER 2017 - LEDARE

Den första perioden för anmälningar är avslutad, sista dagen för den sena anmälan är söndag 4 juni 2017.

Vi väljer ut ledare som gör att vi får en spridning utifrån ålder, ort och om du har andra erfarenheter än att vara cis-tjej/vit och/eller vanligt förekommande funktionssätt.

OM DIG
OM LÄGRET
FRÅGOR OM DIN LEDARROLL