SEN ANMÄLAN TILL LESBISKT LÄGER 2017 - DELTAGARE

SISTA CHANSEN! 
Det har inkommit några sista minuten-avhopp vilket gör att vi har ett fåtal platser ledigt till lesbiskt läger, framför allt i bland de yngre åldrarna 15-17. Sista chansen att söka!

Vi väljer ut deltagare som gör att vi får en spridning utifrån ålder, ort, tillgång till lesbiska mötesplatser och om du har andra erfarenheter än att vara cis-tjej/vit och/eller vanligt förekommande funktionssätt.

KONTAKTINFO
OM LÄGRET