SEN ANMÄLAN TILL LESBISKT LÄGER 2017 - DELTAGARE

Den första perioden för anmälningar är avslutad, sista dagen för den sena anmälan är 31 maj 2017.

Vi väljer ut deltagare som gör att vi får en spridning utifrån ålder, ort, tillgång till lesbiska mötesplatser och om du har andra erfarenheter än att vara cis-tjej/vit och/eller vanligt förekommande funktionssätt.

KONTAKTINFO
OM LÄGRET