Projekt

Projektet A Lesbian Guide to Everything

Projektet ”A Lesbian Guide to Everything” drivs med stöd från Allmänna arvsfonden. Projektets syfte är att skapa en stark lesbisk folkrörelse runt om i Sverige. Det är det första rikstäckande projektet i sitt slag, som har ett specifikt lesbiskt fokus. Folkrörelsen byggs upp av de unga arrangörerna, stärks genom regelbundna lokala och nationella möten och ramas in av ett arkiv, med en lesbisk historieskrivning som erbjuder nya perspektiv på att vara ung och lesbisk idag.

Projektet syftar till att skapa en nationell lesbisk gemenskap som sträcker sig utanför storstäderna. Projektet riktar sig till unga personer som är nyfikna på lesbiskhet, som är aktiva inom hbtq-rörelsen, eller som bara söker ett nytt sammanhang. Deltagarna definierar själva de lesbiska rummen och sammanhangen, det är inte relevant hur var och en definierar sig utanför projektets rum. 

Mål för projektet

  • Samla in lesbiska erfarenheter till det digitala arkivet
  • Bygga ett nationellt, lesbiskt arrangörsnätverk över minst 8 orter
  • Möjliggöra för regelbundna mötesplatser, arrangerade efter lokala behov
  • Skapa nationella knutpunkter för nätverket 
  • Uppmärksammas i lokala tidningar samt rikstäckande nyheter
  • Se en markant ökning i användandet av ordet lesbisk