Lesbisk Makts historia på PREZI (powerpoint)

En presentation gjord på prezi.com som beskriver hur Robin N Spegel hittade på Lesbisk Makt som ett konstprojekt 2012 och hur det utvecklades fram till ett Arvsfondenprojekt 2015. 

Presentationen gjordes för att sätta in projektledarna för "En lesbisk guide till allt" i vad projektet varit innan de började (2015), men har även presenterats på nationella träffar för lesbisk-frukost-arrangörer 2015 och 2016, samt på lesbisk frukost i Växjö 2015. 

Presentationen är gjord av Robin för att presenteras live, och kan vara svår att förstå utan kompletterande ord-förklaringar.

Denna artikel tillhör det lesbiska arkivet. Startsidan för Lesbiskt arkiv hittar du här: Lesbiskt arkiv

Lägg till ny kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras.