En lesbisk söker sitt språk

För att utforska språket för vad lesbiskhet är, kan och skulle kunna vara gör Lesbisk Makt en samtalsserie om lesbisk kultur och historia. Runt om i Sverige arrangerar vi under hösten ett antal samtal där vi bjuder in gäster för att utifrån sina erfarenheter och expertiser tala om lesbiskhet kring olika teman. Här kommer du kunna lyssna på alla samtal i vår nya samtalsserie En lesbisk söker sitt språk.

Samtalsserien görs med stöd av Kulturbryggan.

Ljud

En lesbisk söker sitt språk — 5. Bland nattens skogar och blöta månar

I det här avsnittet träffar vi Sebastian Lönnlöv, Karin Lindeqvist och Alle Eriksson på Bitter Pills i Stockholm för prata lesbisk litteratur.
Ljud

En lesbisk söker sitt språk – 4. Förebilder

Musikern och författaren Christina Kjellsson och konstnären Sofia Hultin gästar lesbisk minneskväll...
Ljud

En lesbisk söker sitt språk - 3. Bland nattklubbar och salonger

Denna gång möter vi Pia Laskar och konst- och arkitekturgruppen MYCKET i samtal med Anna-Maria Sörberg om att skapa rum och synliggöra lesbisk historia. Vi lyfter fram exempel på lesbisk mobilisering och dess betydelse i form av salonger, boklådor, Feminarium, kvinnohus och nattklubbar ur Stockholms historia.
Ljud

En lesbisk söker sitt språk — 2. Fäboland och queert kulturarv

Nytt avsnitt i podden! Vi bänkar oss framför brasan i Wallmarksgården tillsammans med Sara Parkman och Elfrida Bergman för att prata Fäboland och queert kulturarv.
Ljud

En lesbisk söker sitt språk — 1. En lesbisk landsbygd

Lesbisk Makt gör podcast om lesbisk kultur och historia. I avsnitt #1 tar vi tåget till Mollaryd för ett samtal med Stina Nilss, Epp Laas, Elisabeth Hylander och Ida Lindhagen om organisering på landsbygden.